Laserska operacija krčnih žil z napotnico in brez nepotrebnega čakanja

Laserska operacija krčnih žil z napotnico in brez nepotrebnega čakanja 1000 667 CiiM Plus

V sodelovanju z polikliniko Sveti Nikola v Varaždinu (Hrvaška) izvajamo lasersko zdravljenje krčnih žil  za Slovenske zavarovane osebe v skladu s 44.c členom ZZVZZ – Direktiva 2011/24/EU – odločitev za zdravljenje v drugi državi članici Evropske unije.

Zdravljenje v skladu s 44.c členom ZZVZZ (odločitev za zdravljenje v drugi državi članici Evropske unije)
Skladno s 44.c členom ZZVZZ ima zavarovana oseba v skladu z določbami Direktive 2011/24/EU pravico do povračila stroškov zdravstvenih storitev, ki so pravica iz obveznega zavarovanja v Republiki Sloveniji in ki jih uveljavi v drugi državi članici Evropske unije:

na podlagi predhodno izdane napotnice izbranega osebnega zdravnika ali napotnega zdravnika v Republiki Sloveniji do bolnišničnih in specialistično ambulantnih zdravstvenih storitev, vključno v okviru teh storitev predpisanih zdravil in medicinskih pripomočkov, razen za specialistično ambulantne zdravstvene storitve, ki jih zavarovana oseba lahko uveljavi brez napotnice v javni zdravstveni mreži v Republiki Sloveniji, na podlagi predhodno predpisanega recepta ali naročilnice izbranega osebnega zdravnika ali napotnega zdravnika ali drugega zdravnika v Republiki Sloveniji, ki ga je za to pooblastil ZZZS, na podlagi predhodno izdane odločbe ZZZS glede napotitve na zdraviliško zdravljenje, upravičenosti do medicinskega pripomočka pred iztekom trajnostne dobe in pravice do zahtevnejšega medicinskega pripomočka, na podlagi predhodno izdane odločbe ZZZS o predhodni odobritvi.

Predhodna odobritev ZZZS je pogoj za uveljavljanje pravice do povračila stroškov naslednjih zdravstvenih storitev:

  • bolnišničnih zdravstvenih storitev, ki vključujejo prenočitev zavarovane osebe,
  • zdravstvenih storitev, ki zahtevajo uporabo visoko specializirane in drage medicinske infrastrukture ali medicinske opreme.Ne glede na določbe prvega odstavka 44.c člena ZZVZZ zavarovana oseba ni upravičena do povračila stroškov za:

     

  • zdravstvene storitve v osnovni zdravstveni dejavnosti,
  • zdravstvene storitve na področju dolgotrajne oskrbe, vključno z neakutno bolnišnično obravnavo ter zdravljenjem in nego v socialnovarstvenih zavodih, zdravstvene storitve na področju pridobivanja in presaditve delov človeškega telesa
  • zdravstvene storitve na področju presejalnih programov, sobivanje enega od staršev v zdravstvenem zavodu z bolnim otrokom do starosti otroka vključno pet let, medicinske pripomočke, ki so predmet izposoje zaradi potreb pri zdravljenju, negi in rehabilitaciji na domu, šolanega psa vodiča, do katerega je upravičena slepa oseba, potne stroške in spremstvo.

V skladu s 44.c členom Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (v nadaljevanju: ZZVZZ) ima zavarovana oseba pravico do povračila stroškov zdravstvenih storitev, ki so pravica iz obveznega zdravstvenega zavarovanja v Republiki Sloveniji in ki jih uveljavi v drugi državi članici Evropske unije na podlagi predhodno izdane  napotnice v Republiki Sloveniji.

Za bolnišnične zdravstvene storitve, ki vključujejo prenočitev zavarovane osebe ter zdravstvene storitve, ki zahtevajo uporabo visoko specializirane in drage medicinske infrastrukture ali medicinske opreme je potrebna predhodna odobritev ZZZS.

Stroške čezmejnega zdravljenja  zavarovana oseba plača sama, nato pa v Sloveniji  zahteva povračilo stroškov. Stroški se  povrnejo v višini povprečne cene teh storitev v Sloveniji, vendar ne več kot znašajo dejanski stroški. ZZZS povrne zavarovani osebi stroške iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja, morebitno razliko do polne vrednosti zdravstvenih storitev pa zavarovana oseba uveljavlja pri zavarovalnici, s katero ima sklenjeno dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Zavarovanim osebam, ki  na podlagi 44.c člena ZZVZZ koristijo zdravstvene storitve v drugi državi članici, se potni stroški in stroški nastanitev ne povrnejo.

Tel: 059 034 355
Mob: 031 614 510
Email: info@ciim.si

2014-2024 | Center za interno in interventno medicino CIIM PLUS d.o.o.

Naročite se na pregled

Elektronski odgovorTelefonski odgovor

Napišite svoje mnenje

Elektronski odgovorTelefonski odgovor